Chu Đình Châu

Chu Đình Châu

Chu Đình Châu

CEO ESN & CEO BigSEO |

Ông Chu Đình Châu – CEO ESN và BigSEO là một trong những chuyên gia gạo cội của ngành SEO tại Việt Nam. Ngoài hàng trăm dự án đã thực thi ông còn tư vấn và tổ chức các buổi Workshop chuyên sâu về SEO cho cộng đồng người làm SEO tại Việt Nam.