Dư Đình Tùng

Dư Đình Tùng

Dư Đình Tùng

Co-founder VietMoz |

Hiện tại, anh đang là:

  • Team Lead của team Web Design tại VietMoz.
  • Locale Manager và Global Translation Editor của nhóm WordPress tiếng Việt
  • Hanoi WordPress Meetup Organiser
  • Với 6 năm kinh nghiệm phát triển themes và plugins WordPress.